zondag 13 november 2011

Verschillen van inzicht

Na langdurige problemen bij haar blog provider, die het schrijven van nieuwe stukjes onmogelijk maakten, heeft uw verslaggeefster besloten om van provider te veranderen. Ze heeft zoveel mogelijk berichten van haar oude blog overgezet naar de nieuwe provider maar er missen er nog enkele van 2011 die hopelijk op een later tijdstip alsnog beschikbaar gemaakt kunnen worden wanneer de problemen bij haar oude provider opgelost zijn.

Vanzelfsprekend is er de afgelopen tijd veel gebeurd waar uw verslaggeefster over had kunnen schrijven maar we zullen ons vooralsnog beperken tot de vermelding dat, niet geheel verrassend,  JP (Jaap) Wante zijn ware neo-nazistische gezicht heeft getoond op zijn nieuwe Noordland Forum en dat het Forum Van de Vreemden Vrij een anti-Supreme Leider koers is gaan varen.

Omdat Jaaps Forum nu geheel beperkt is tot enkel maar saaie bijdragen van de alter-ego’s van JP (Jaap) Wante zelf is dat Forum niet interessant meer voor onze lezers dus zullen we daar verder geen aandacht meer aan besteden.

Het Forum van de Vreemden Vrij van Pim Krammer zal door uw verslaggeefster natuurlijk nog wel met een kritisch oog gevolgd worden maar aangezien op dit Forum,  wel geheel verrassend, het verstand het grotendeels van de emotie gewonnen heeft (een enkele uitzondering zoals Sjors de Koning en Gajus Keizer daargelaten) zal er wel minder over de gebeurtenissen te schrijven zijn.

De meest interessante persoonlijkheid van het Forum, kapitein Zwartkruis, is onverwacht verdwenen. Aangezien de kapitein al behoorlijk oud was (81) zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft in welk geval we hopen dat hij beschermd mag worden van het kwade. Indien de kapitein zich nog wel onder ons bevindt dan hopen we dat hij de sterkte terug mag krijgen om ons nog langere tijd van zijn stukjes te laten genieten.

Ben Kokmeeuw, de zelfbenoemde Joods-christelijke pastoor van Wet-Jezus sekte, blijft natuurlijk overtuigd van zijn eigen grote gelijk zoals Ben ons nog steeds elke dag laat weten op de webite van zijn sekte.  Ben heeft geen ruimte voor anders denkenden, niet voor moslims en ook niet voor anders-denkende christenen die volgens Ben geen christenen maar christen-lijken zijn.

Vooral het geloof van de Immanuelgemeente in Alblasserdam is Ben Kokmeeuw een doorn in het oog en op de website van de wet-Jezus sekte laat Ben dit ook duidelijk blijken (voor wie niet weet waar Alblasserdam ligt, het ligt ergens in de provincie Zuid Holland). De Immanuelgemeenteleden geloven namelijk dat de christelijke messias een mens was die nu aan de rechterhand van God zit. Ben zelf houdt vast aan de geloofsbelijdenis van Nicea dat de christelijke messias God zelf was en wil van geen ander geloof weten. Al dat andere is maar ‘dwaalleer’ aldus Ben.

In de reacties geeft Piet te Meijer Ben Kokmeeuw groot gelijk en hij snapt niet dat de Immanuelgemeenteleden zulke ‘verdraaiingen’ kunnen bezigen. Ben geeft toe dat hij ook niet weet waarom men zich zo laat misleiden. Het zou toch duidelijk moeten zijn dat drie hetzelfde als één is, vooral als men denkt aan ijs, water en stoom dat toch allemaal H2O is. 

Ben gelooft dus dat de messias eigenlijk een ‘fase’ van God is. Ben zegt ook dat het niet God was die aan het kruis stierf maar de messias als zichtbare verschijning van God. Dat is zoiets van dat niet het water smelt, maar het ijs. Het ijs wordt dan water en zo werd ook de messias God, volgens Ben.

Maar deze twist bestaat natuurlijk al eeuwen lang, al vanaf het concilie van Nicea, en na verloop van tijd ging de gedachtengang, die Ben Kokmeeuw ook heeft, overheersen. Deze gedachtengang overheerst nu nog nog steeds, voornamelijk omdat de meeste andersdenkenden over verloop van tijd uitgemoord zijn.

Op 9 november werd ook de kristallnacht weer herdacht. Met deze herdenking wil de Joodse gemeenschap het signaal afgeven dat we alert moeten blijven en dat er in Nederland nooit meer plaats mag zijn voor antisemitisme en racisme. 

Ook Ben besteed aandacht aan de herdenking op de site van de wet-Jezus sekte. Volgens Ben waren er toch zeker zo’n 30 mensen uit de wet-Jezus sekte aanwezig bij de herdenking, velen daarvan met een vlag van de Israelische staat om de Joodse broeders een hart onder de riem te steken. Nu is daar natuurlijk niets op tegen zolang men maar niet uitgaat van een puur Joodse staat wat impliciet weer een soort racisme zou zijn die de circa 20 procent Arabische Israeliers zou treffen. Dat soort staat heeft geen overlevingskans.

In de reacties valt de tirade van een zekere Cornelia op.  Cornelia (dat betekent ‘de gehoornde’) merkt op dat ze weigert Islam als godsdienst te zien omdat ‘ze’ (Islam dus) alles willen controleren.

“Want”, zegt Cornelia, “als je ‘ze’ de weg vraagt dan willen ‘ze’ weten wat je daar gaat doen”. Volgens Cornelia willen ‘ze’ zelfs weten “wat je zegt, wat je eet en wat je schijt”. Dit ziet Cornelia als bewijs dat ‘ze’  helemaal niet geintegreerd zijn want normale Nederlanders willen nooit weten wat je schijt. 

Aanhangers van de Islam zijn ook nooit op tijd, aldus Cornelia, want ze houden zich niet aan afspraken . Ze hoopt dan ook dat het nieuwe boek van de Supreme Leider veel succes zal boeken.

Een zekere Vinny Cent vraag Cornelia (dat betekent dus ‘de gehoornde’) wat ze precies bedoelt met ‘ze’. 

Cornelia antwoordt daarop dat elke moslim een islamiet is. Dat wil volgens Cornelia dan zeggen dat ze hun ideologie als de beste en nota bene zelfs als superieur beschouwen. Men moet volgens haar voor de gein maar eens even in Saoedi Arabie gaan kijken, dat zijn allemaal moslims die islamieten zijn die hun ideologie als superieur beschouwen. Cornelia begrijpt daar helemaal niets van en ze vindt dat we zoiets in ons land absoluut moeten voorkomen.

Zacharias (Zack) Tabak hoort het allemaal maar lijdzaam aan en heeft zo zijn eigen gedachten. “Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd”, aldus Zack Tabak.

Inspiratie gehaald hier en hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten