zondag 11 mei 2014

Een schokkend verhaal van Ben Kokmeeuw

Op de website van Ben Kokmeeuw, de joods-christelijke pastoor van de Wet-Jezus sekte, is een schokkend verhaal verschenen over Paus Franciscus. Ben Kokmeeuw vertelt ons namelijk op zijn sektewebsite dat Paus Franciscus kinderen heeft verkracht in Nederland terwijl hij zich voordeed als een Argentijnse priester en bisschop. De paus deed deze misdaden als lid van een geheime cult, de Negende Cirkel genaamd. Volgens Dante Alighieri in diens Divina Commedia is de negende cirkel de diepste cirkel van de hel, het verst verwijderd van de zon, waar er een meer van ijs bestaat waarin alle verraders vastgevroren zitten en waarin ook Lucifer tot zijn middel vastgevroren zit. Lucifers vleugels zijn vrij en hij klapwiekt hier voortdurend mee om zichzelf uit het ijs te werken. Zijn vleugelslagen veroorzaken echter de ijzige wind die het meer bevriest en daarmee de verraders inclusief hemzelf gevangen blijft houden.

Volgens Ben Kokmeeuw gaat de beerput, die volgens Ben katholieke kerk heet, nog verder open en blijft het niet alleen bij Paus Franciscus. Ook anderen deden mee, aldus Ben, zoals bisschop Gijssen, andere pausen en hoofdjezuieten. In zijn verdere verhaal vertelt Ben ons ook dat koningin Wilhelmina lid was van de Negende Cirkel en meegedaan heeft aan het verkrachten van kinderen. Wanneer en hoe lang koningin Wilhelmina kinderen verkracht heeft, wordt niet helemaal duidelijk gemaakt maar Ben beschuldigt ook haar echtgenoot, die Ben koning Hendrik noemt, van deze praktijken. Ben noemt verder ook nog rechter Fulford van het Britse Hooggerechtshof, prins Philip, kardinaal Alfrink, niet verder bij name genoemde leden van het Belgische koningshuis en prins Bernard als leden van deze demonische cult de Negende Cirkel die kinderen verkracht en geofferd hebben.

Wij besluiten ons licht eens op te steken bij de Nederlandse massapsycholoog Jaap van Hinneken. “Tja..” , zegt de heer Van Hinneken, “..het lijkt mij dat de heer Kokmeeuw met zijn stukje op zijn website de oude christelijke traditie van de heksenjacht weer brandstof wil geven. Zoals u weet werden in het verleden vermeende heksen opgejaagd en verbrand omdat men vermoedde dat ze in verbinding stonden met de duivel. Tot het jaar duizend ontkende de kerk het bestaan van heksen en was het zelfs verboden om in heksen te  geloven maar daarna veranderde dat en begonnen de christenen er van overtuigd te raken dat er heksen bestonden. Heksen werden verondersteld een pact met de duivel te hebben en de afschuwelijkste wreedheden te begaan zoals het offeren en het opeten van kinderen, net als volgens de heer Kokmeeuw de Negende Cirkel  nu bezig is te doen.”

Dat is interessante informatie van de heer Van Hinneken en we vragen hem om nog wat meer bijzonderheden te geven. “Het probleem is echter..”, aldus Jaap van Hinneken, “..dat het soort boude beweringen zoals van de heer Kokmeeuw, van kwaad tot erger kan gaan. Dat hebben we onder andere gezien in de Oude Pekela zaak.” We vragen de heer van Hinneken om ons geheugen even op te frissen.

“Zoals u misschien nog zult weten, vond in begin mei 1987, een moeder in Oude Pekela een beetje bloed in het onderbroekje van haar 4 jarig zoontje. Volgens de huisarts was er mogelijk ontucht met haar zoontje gepleegd. De moeder besloot daarop aangifte te doen en de politie startte een onderzoek. Alhoewel er geen bewijzen van ontucht te vinden waren begon het dorp te gonzen van geruchten en er werd een voorlichtingsavond georganiseerd met daarin voorlichting over signalen van seksueel misbruik. De belangstelling was enorm en eenmaal thuis gingen veel ouders het gedrag van hun kinderen interpreteren aan de hand van die signalen en concludeerden vervolgens dat hun kind misbruikt was. Een paar dagen later waren er al 70 meldingen van misbruik. In enkele gevallen zouden clowns de ontucht hebben gepleegd. Het idee dat uitgerekend clowns ontucht met de kinderen zouden hebben gepleegd zorgde zowel in Oude Pekela als in de rest van Nederland voor grote onrust. De spanningen liepen hierdoor steeds meer op en op verschillende plaatsen in Nederland werden mannen uit hun auto gesleurd  en clowns gedemoniseerd op verdenking van kinderlokkerij. In Oude Pekela werden ook veel onbekende mannen gesignaleerd die met kinderen wilden praten. Het bleken echter geen kinderlokkers noch clowns te zijn, maar journalisten.”  Wij staan met onze oren te klapperen en vragen de heer van Hinneken om vooral door te vertellen.

“Ondertussen bleven..”, gaat de heer van Hinneken verder, “…de politie en justitie twijfelen aan de juistheid van de verhalen omdat er geen enkel spoor van bewijs gevonden werd. Een psychiater werd opgetrommeld en deze ging er vanuit dat dronken mensen en kinderen de waarheid vertellen. Na pakweg 25 kinderen ondervraagd te hebben concludeerde de psychiater dat er 30 tot 35 kinderen inderdaad seksueel misbruikt waren. Het openbaar ministerie besloot echter begin januari 1988 om het onderzoek te staken vanwege  gebrek aan bewijs. De ouders lieten het er echter niet bij zitten en begonnen een landelijk media-offensief en zochten ook contact met Tweede Kamerleden en wetenschappelijke onderzoekers. De kring van medestanders breidde zich gestaag uit en kreeg ook steeds meer het karakter van een sociale beweging, die snel inspeelde op actuele gebeurtenissen door de publieke opinie vooral via de massamedia te beïnvloeden. Onder andere KRO’s Brandpunt en de Telegraaf hielpen daar heftig aan mee. Het was opmerkelijk dat de ouders zo gemakkelijk toegang kregen tot de media. Het waren immers niet-professionele bronnen voor wie doorgaans slechts een kleine rol in de berichtgeving is weggelegd, zoals voor de heer Kokmeeuw nu”. Wij staan ademloos te luisteren naar de uiteenzetting van de heer Van Hinneken en verzoeken hem om toch vooral zonder schroom verder te gaan.

En Jaap van Hinneken gaat verder: “De situatie werd na het staken van het onderzoek echter zo explosief dat toenmalig minister van Justitie Korthals Altes besloot naar Oude Pekela te gaan om de toestand zelf in ogenschouw te nemen. Zijn interventie en het media rumoer van de ouders leidden weliswaar tot heropening van het onderzoek door een nieuw onderzoeksteam maar ook dit team bleek niet in staat om ook maar enig sprankje van bewijs te vinden en het onderzoek werd definitief stopgezet in oktober 1988, dus anderhalf jaar na de eerste signalen. Tot dan toe was alleen sprake geweest van seksueel misbruik maar dat veranderde in juni 1989 toen een actualiteitenprogramma van een christelijke omroep plotseling meldde dat het in Oude Pekela zou zijn gegaan om satanisch ritueel misbruik. Twee maanden later werd er al een lezing gehouden op de London University in Groot Brittannië over het vermeende grootschalige satanisch ritueel misbruik in Oude Pekela en de enigszins aangepaste tekst daarvan werd in 1991 in het International Journal on Child Abuse and Neglect gepubliceerd. Tegenwoordig wordt het ontuchtschandaal in Oude Pekela gezien als een schoolvoorbeeld van massahysterie ofwel een collectieve misvatting dat een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling of een specifieke groep een bedreiging vormt voor de samenleving. Dergelijke waanideeën ontstaan door een uit bezorgdheid en angst plaatsgevonden herdefiniëring van een dubbelzinnige situatie”

“Zooo….”, zeggen we, “…en u vermoedt dat het bij Ben Kokmeeuw om eenzelfde situatie gaat?”
“Jazeker”, zegt de heer van Hinneken, “dat is wel het vermoeden, temeer daar al de informatie van de heer Kokmeeuw van de ITCCS komt. De ITCCS is het zogenaamde International Tribune of Crimes against Church and State ofwel het Internationale Tribunaal van Misdaden tegen Kerk en Staat. Hoewel het een hele mondvol is, is de ITCCS slechts een eenmans-blog wat zich voordoet als een tribunaal wat opgezet is om de wet te handhaven en wat zich ook voordoet als zijnde gevestigd in Brussel maar het hele gedoe wordt geschreven in Canada door een zekere Kev Van Nett,  een Canadese dominee van wie het geestelijke ambt ontnomen is en die nu een website bijhoudt, zeg maar een Canadese Ben Kokmeeuw. Zowel Kev van Nett als wel Ben Kokmeeuw zijn perfecte voorbeelden van de Time Cube law en Haig’s law…en ze zijn ook nog gevaarlijk”

Wij vinden dit nogal kort door de bocht van de heer Van Hinneken en zeggen dit ook maar de heer Van Hinneken gaat krachtig verder: “Kijk, als zo’n Ben Kokmeeuw, als joods-christelijke pastoor, dit soort verhalen waarin Koningin Wilhelmina kinderen verkracht gaat verspreiden op de website van zijn Wet-Jezus sekte dan zijn er natuurlijk altijd mensen die als goed volgeling van de Wet-Jezus sekte dit soort gruwelijke verhalen voor waar aannemen, temeer daar het van hun eigen pastoor komt. Het gevaar is dan dat net als in de Oude Pekela zaak, dit soort verhalen een eigen leven gaan leiden en steeds fantastischer en gruwelijker worden zodat het zelfs geen verbazing zou wekken indien op een zekere mooie bloedmaan een woeste horde aanhangers van de Wet-Jezus sekte de Delftse kerk gaat bestormen om het graf van koningin Wilhelmina te onteren of zelfs te verwoesten.

Wij danken de heer Van Hinneken voor zijn duidelijke en onderhoudende uitleg en besluiten hem een kopje koffie aan te bieden wat door de heer Van Hinneken in dank aanvaard wordt.

Als besluit wil Zacharias (Zack) Tabak ons het volgende nog graag voorhouden: Misleiding en duisternis werden in zondaars meegeschapen, wie graag kwaadaardig is blijft het zijn leven lang.

En hiermee willen wij graag afsluiten.


Inspiratie gevonden op de website van de Wet-Jezus sekte .

zondag 30 maart 2014

De Supreme Leider gooit zijn eigen glazen in.

Na 10 jaar zonder veel succes in de tweede kamer zijn zegje te hebben gedaan heeft de Supreme Leider zijn masker laten vallen en heeft hij zijn ware aard laten zien. Het lag natuurlijk al in de lijn der verwachting na de  Europese aansluiting bij de Franse antisemitische partij van Le Pain maar het is toch nog eerder gekomen dan verwacht.

Wat is er namelijk gebeurd? Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Supreme Leider een toespraak voor zijn stemvee gehouden en heeft hen gevraagd of men minder Europa, minder Partij van Jacob Cohen en minder Marokkanen wilde waarop de dolle kudde luid schreeuwde, minder, minder, minder… De Supreme Leider beloofde op staande voet om dat allemaal te gaan regelen.

Het hele land kwam in opstand, vooral tegen het schreeuwen van ‘minder Marokkanen’, en de Supreme Leider werd meteen vergeleken met Hitler die minder Joden in zijn land wilde hebben en met Joseph Goebbels die met een zelfde soort vraagstelling de massa de totale oorlog liet verklaren.

Verscheidene kopstukken van de partij van de Supreme leider, de Partij van Vreemden Vrij, hebben afstand genomen van de uitspraken en hebben hun steun aan de Supreme Leider opgezegd. Het partijlidmaatschap opzeggen kan natuurlijk niet omdat het enige lid van de partij de Supreme Leider zelf is maar steun opzeggen aan het enige lid van de partij kan natuurlijk wel.

Wij vragen aan politicoloog Frits Teennagel wat deze uitspraken van de Supreme Leider nu eigenlijk betekenen voor de partij. “Tja..”, zegt de heer Teennagel, “deze uitspraken waren natuurlijk een beetje dom en het zal mij niet verbazen als dit de doodsteek voor de partij is. Niemand wil natuurlijk graag vergeleken worden met nazies en NSB’ers en dat is natuurlijk wel het eerste wat er gebeurt als men de Supreme Leider blijft steunen. Maar dat is ook niet verwonderlijk na dit soort uitspraken die erg aan de jaren 30 doen denken. Ik denk dat de Supreme leider zichzelf vergaloppeerd heeft. De heer Wolkestein heeft de Leider in het verleden al eens een vuurtje van stro en een kortstondige komeet genoemd en het blijkt opnieuw dat de heer Wolkestein op verschillende vlakken een vooruitziende blik heeft.”

Wij knikken maar wat en vragen de heer Teennagel wat hij denkt dat er nu gaat gebeuren. “Ik vermoed..”, mijmert de heer Teennagel, “dat de partij veel stemmen gaat verliezen. De eerste signalen zijn er al want in prille peilingen blijkt dat de partij al 7 zetels verloren heeft en dat in nog maar een paar dagen tijd. Dat ziet er niet goed uit voor de aanstaande Europese verkiezingen. Veel ratten hebben het zinkende schip al verlaten en het zal mij dan ook niet verbazen indien er nog meer ratten volgen. Het zou mij ook niet verbazen indien deze ratten hun eigen partij op gaan richten, op democratische leest geschoeid met lidmaatschap en inspraak voor iedereen, en gebaseerd op  de oorspronkelijke programmapunten van de Supreme Leider, dus minder Islam, minder Europa en minder subsidies. Zo kunnen ze nog meer stemmen wegtrekken van de partij van de Supreme Leider. In onze democratie ,waarin er godsdienstvrijheid is, staat minder Islam natuurlijk wel op gespannen voet met de democratische beginselen maar de Supreme Leider is er in het verleden al eens mee weggekomen, zelfs na een rechtszaak, en het is wel iets waar het Nederlandse volk voor warm loopt.”

Ondertussen heeft de Supreme Leider een persverklaring gegeven waarin hij duidelijk maakt dat hij niet van plan is om excuses aan te bieden voor zijn uitspraken omdat hij vindt dat hij zo onschuldig is als een lam. “Ik heb helemaal niets verkeerd gezegd”, aldus de Leider, “Ik ben binnen de marges van de wet, binnen de marges van de rechtsstaat en binnen die van mijn partijprogramma gebleven. Het is de media die er wat anders van maakt.” De Supreme Leider probeert nog steeds tegen beter weten in om zijn schaapskleren aan te houden en de media de schuld te geven van zijn uitspraken. Maar we hebben natuurlijk allemaal gezien en gehoord wat de Supreme Leider in de euforie van zijn verkiezingsspeech uitgeschreeuwd heeft.

Binnen rechts Nederland kwam het geschreeuw van de Supreme Leider als een verrassing en sommigen hebben er wat moeite mee hoe er mee om te gaan. Ben Kokmeeuw, de joods-christelijke pastoor van de Wet-Jezus sekte , vindt dat het aan de menigte vragen of men minder Marokkanen wil een niet alleen maar foute vraag is. “De vraag is prima”, aldus Ben Kokmeeuw, “elk land zou een percentage moeten vaststellen aangaande het maximum aantal buitenlanders, wat in het land welkom is en daarbij dien je dan nog te discrimineren tussen vluchtelingen (mensen wier bestaan en/of leven gevaar loopt) en immigranten in algemene zin.”

Op zich is dat natuurlijk een valide opmerking van Ben Kokmeeuw, ware het niet dat hij verkeerd begint. De vraag van de Supreme Leider aan zijn volgelingen was natuurlijk helemaal niet prima maar zuiver fout, ook vanuit christelijk oogpunt gezien. Het was een vraag die een bevolkingsgroep angst aan jaagt..en niet alleen die desbetreffende bevolkingsgroep.

Ook enige partijleden van het Europese parlement hebben de Supreme Leider de rug toegekeerd. Om de aandacht weer van de uitspraken af te leiden en net te doen alsof er niks aan de hand is, heeft de Supreme Leider besloten om onmiddellijk zijn nieuwe kandidaten voor de Europese verkiezingen bekend te maken. Een verrassende kandidaat is Jans Hansen Arabist.

Ben Kokmeeuw is ogenblikkelijk enthousiast en vermeldt op de website van de Wet-Jezus Sekte dat hij op Jans Hansen Arabist gaat stemmen. Ben heeft nooit meer op enig kandidaat van welke partij dan ook gestemd sinds Ben ontdekt heeft dat hij ook blanco kan stemmen, maar voor Jans Hansen Arabist wil Ben toch graag een uitzondering maken, ook al heeft de van huis uit streng-gereformeerde Jans Hansen Arabist zich op latere leeftijd bekeerd tot het door Ben Kokmeeuw zo verfoeide katholicisme. Op die domme bekering van Jans Hansen Arabist tot dat duivelse geloof, waarin afgodsbeelden aanbeden worden en waarin de onfeilbare Paus als plaatsvervanger op aarde van Jezus/God gezien wordt, zal Ben nu maar even geen commentaar hebben want dat doet nu even niet ter zake. Om de door Ben zo gehate Islam te ontmaskeren zou Ben Kokmeeuw zelfs met de duivel in bed springen.

Wij besluiten om de heer Hansen Arabist zelf te vragen wat hem heeft doen besluiten om zich voor het Europese parlement verkiesbaar te stellen als kandidaat van de Supreme Leider. "Ach, ziet u..", zegt de heer Hansen Arabist, "ik ben al wat op leeftijd en probeer van mijn pensioen te genieten. Alleen heb ik niet zoveel om van te genieten. Ik heb er vroeger nooit aan gedacht om veel opzij te zetten en al die giften die de Rooms-Katholieke kerk verwacht, hakken er ook danig in. En nu lijkt het mij wel wat om een zakcentje bij te verdienen als lid van het Europese parlement. Het leuke daaraan is dat als ik er over een poosje weer mee ophoudt dat ze mij dan toch leuk door blijven betalen, tot wel zo´n twee jaar. Wachtgeld heet dat, geloof ik. En ook mijn pensioen wordt zo wat opgeschroefd want voor elk jaar parlement (en elk jaar wachtgeld) krijg ik toch zomaar weer bijna 2700 euro extra pensioen per jaar als ik er weer mee ophoudt. Dat is toch geen kattenpis."

"Maar..", vragen wij, "waarom dan als kandidaat van de Supreme Leider? Waarom niet als kandidaat van bijvoorbeeld het CDA, als katholiek?"

De heer Hansen Arabist gaat verder: "Dat is nogal simpel. Het CDA wil mij natuurlijk niet. Ik heb van politiek geen kaas gegeten. Maar nadat ik de Supreme Leider gered had door op de laatste dag van zijn rechtszaak over dat etentje te beginnen, vroeg de leider mij wat hij voor mij terug kon doen als dank. Ik heb natuurlijk vroeger in Egypte geleerd hoe het ijzer te smeden als het heet is en ik vroeg hem daarom meteen om een financiële bijdrage voor mijn pensioen, dat is daar de gewoonte.”

De heer Hansen Arabist kijkt wat om zich heen en gaat op vertrouwelijke toon verder “ en volgens de Leider viel daar wel een mouw aan te passen alhoewel niet direct met een donatie. Maar hij zou er wel wat op vinden, zo verzekerde de Leider mij. En van het een kwam het ander en zo ben ik nu kandidaat voor het Europese parlement. Kijk, ik had natuurlijk niet anders verwacht na mijn inspanningen voor de Supreme Leider. Voor wat, hoort wat en de ene hand wast natuurlijk de andere waardoor ze beide schoon worden want de ene dienst is de andere waard en de ene kraai pikt natuurlijk de andere de ogen niet uit en al die oosterse wijsheid meer. Snapt u wel?”

Wij verzekeren de heer Hansen Arabist dat we het snappen. Ook danken we de heer Hansen Arabist hartelijk voor de uitleg waarna we verder ons weegs gaan.

Ik wil u de reactie van Zacharias (Zack) Tabak op de gebeurtenissen toch niet onthouden. Ook Zack Tabak heeft het moeilijk met de woorden van de Supreme Leider maar hij heeft zijn conclusie getrokken: “Ook al heeft hij geen schuld, zijn eigen mond zal hem veroordelen. Ook al is hij onschuldig, zij zullen hem schuldig verklaren. Hij zal veroordeeld worden, waarom zal hij dan nog vruchteloos verder zwoegen? “

Uw verslaggeefster kan niet anders dan de woorden van Zack Tabak te onderschrijven.


dinsdag 29 oktober 2013

Sinterklaas en Pieterbaas

De jaarlijkse discussie over het Sinterklaasfeest is dit jaar vroeg begonnen. De discussie spitst zich voornamelijk toe op de rol van Pieterbaas in het geheel. Pieterbaas is de knecht van Sinterklaas en is halverwege de 19e eeuw, toen slavernij nog een aanvaardbaar begrip was in Nederland, in het Sinterklaasverhaal gebracht als zwarte Piet. Deze Pieterbaas heeft een zwart uiterlijk met felrode lippen en draagt een felgekleurd pagepakje wat in vroeger dagen voorbehouden was aan slaven zoals ook op schilderijen van oude Nederlandse meesters te zien is.

Tegenstanders van het Sinterklaasfeest in de huidige vorm wijzen op het racistische van het knechtendom van de zwarte Pieterbaas en zouden dat graag veranderd willen zien door ook eens anders gekleurde Pieterbazen in te schakelen. Voorstanders van Pieterbaas in de huidige vorm zijn van mening dat het feest een oude traditie is wat niet veranderd mag worden en met enkel zwarte Pieterbazen behouden moet blijven voor de Nederlandse cultuur. Zij zijn er van overtuigd dat Zwarte Piet een onschuldig kindervermaak is.

Het is al een oude discussie. Als men de oude kranten er op nazoekt, dan werd deze discussie ook al gehouden in de jaren 60 (Het VrijeVolk: 30 okt. 1963 - Schoolhoofd wil een witte Piet

Zoekt men nog verder terug, dan vindt men de bevestiging dat Piet in de ogen der Nederlanders van oorsprong inderdaad een slaaf was. In het Leeuwarder Nieuwsblad van donderdag 3 december 1931 staat onder andere het volgende in het verhaal ‘Het Stervend Symbool’: ‘In Sint Nicolaas is ons overgeleverd de gekerstende gestalte van het Goddelijk licht’ …en even verderop staat: ‘Licht en duisternis zijn onafscheidelijk…even onafscheidelijk is de figuur van Sint Nicolaas met zijne witte haren en zijn blauwe mantel op het witte paard, van de figuur van Zwarte Piet, zijn volgeling en slaaf. Waar het licht gaat, daar volgt de schaduw.’

Ook de Supreme Leider heeft zich in de Pietendiscussie gestort. Hij twittert rond dat hij een einde aan de Verenigde Naties wil omdat de VN volgens de Leider een einde aan het Sinterklaasfeest wil. Dat is niet helemaal correct maar daar hebben de aanhangers van de Supreme Leider geen boodschap aan. Die juichen de tweet van de Supreme Leider toe.

Een zekere Mandy Doorn die volgens de NRC Next 16 jaar oud is, heeft zich de discussie over Zwarte Piet aangetrokken vanwege haar huilende zusje. Haar zusje was namelijk bang dat Pieterbaas niet meer naar Nederland zou komen, en daarom ging ze huilen. Mandy’s zusje werd nog banger gemaakt door Mandy’s schoonouders (u leest het goed, de 16 jarige Mandy heeft schoonouders volgens de NRC Next) die thuis zeggen bang te zijn dat ook de rendieren van de Kerstman worden afgeschaft en dat de Paashaas wordt verboden.

Daarom kwam Mandy met een plan om een demonstratie te houden op het Malieveld. Ze heeft zo’n 500 demonstranten bij elkaar weten te krijgen, waaronder verscheidene zwarte Pieten en bekende rechts-extremistische figuren, die haar opwachtten onder het slaken van de kreten, Mandy, Mandy, Mandy, terwijl ze met een SBS6 bootje over de gracht naar het malieveld gevaren werd. Mandy was net Sinterklaas die met de stoomboot aankwam (maar net als dat Pieterbaas geen ander kleur mag hebben dan zwart, mag Sinterklaas natuurlijk ook geen vrouw zijn van de orthodoxe Sinterklaas en Pieterbaas aanhangers).

Ook de partij van de Supreme Leider was natuurlijk duidelijk present bij dit vertoon van Nederlands cultuur en als enige politieke partij steunde ze de demonstratie van harte. Een vertegenwoordiger van de partij las een petitie voor (de zgn. Pietitie) waarop de menigte een luid applaus liet horen en begon te juichen. (De makers van deze Pietitie hebben de volgende dag verontwaardigd laten weten dat ze hier niet van gediend zijn.)

 Maar plotseling zag de menigte een eindje verderop een eenzame zwarte vrouw, Tillie Keizer, die dapper in haar eentje tegen de VN stond te protesteren met een Papoease vlag. Tillie, die al 50 jaar in Nederland woont, protesteerde tegen het feit dat de VN aandacht voor de Pietendiscussie heeft terwijl haar Papoease volk al jarenlang wordt onderdrukt door Indonesië. De menigte, waaronder ouders met kinderen, sloten de vrouw luid schreeuwend in en begonnen haar uit te schelden. ‘Kanker op naar je eigen zwarte land, kanker zwarte’ was nog het minst beledigende verwijt wat Tillie om haar oren kreeg. Een heldhaftige oude, wat vettige man deed zelfs verwoede pogingen om Tillie te slaan en kon maar amper tegen gehouden worden. De kinderen begonnen allemaal hard te huilen want zij dachten dat Tillie ook een Pieterbaas was en nu verwensten hun ouders die Pieterbaas weer linea recta het land uit.

Toen Tillie even later door de politie meegenomen werd voor haar eigen veiligheid begon de Sinterklaasmenigte te juichen en begonnen de kinderen nog harder te huilen. De gevangenis is de enige juiste plaats voor dit soort zwarte geboefte zoals Tillie. Stel je voor, om het Sinterklaasfeest racistisch te noemen, dat is toch onzin? aldus de menigte. Ze troostten hun kinderen door te zeggen dat dit toch maar een slechte Piet was die het verdiende om door de politie weer teruggestuurd te worden naar Spanje.

Ook Ben Kokmeeuw, de Joods-christelijke pastoor van de Wet-Jezus sekte, roert zich in de discussie. Volgens Ben mag men Sinterklaas direct afschaffen want het is namelijk een heidens feest wat nog afstamt van de oude Germanen. Maar Ben zou natuurlijk Ben Kokmeeuw niet zijn als hij niet ook een link zou kunnen leggen tussen het Sinterklaasfeest en Islam. Volgens Ben zit in Sinterklaas namelijk al het simplistische islamietische denken van wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe. Ben zegt dat je in Islam bonuspunten moet scoren voor goed gedrag want anders ga je naar de hel. In het christendom hoeft dat helemaal niet want daar zijn al je zonden namelijk al vergeven voordat je ze maakt. Dus dat Sinterklaas is maar heidense onzin en bovendien helemaal onnodig voor een christenmens.

Uw verslaggeefster kan zich er niet meer zo druk over maken. Zij is al een aantal jaartjes uit Nederland weg en heeft een paar jaar geleden de Braziliaanse nationaliteit aangenomen. Zij heeft in Nederland het Sinterklaasfeest nooit gevierd en viert het ook niet in Brazilië. In Nederland was uw verslaggeefster het altijd van harte eens met de opvattingen van R.Wereldsman, een specialist in racisme.

Volgens R.Wereldsman beseft iedereen die niet racistisch is, dat het Sinterklaasfeest niet alleen zwarte mensen beledigt maar dat het racistische kinderfeest destijds is ontstaan door de behoefte jonge kinderen in de racistische leerstellingen te scholen dat blanken de meerdere zijn en zwarten inferieur en geknecht moeten worden. Psycholoog dr. A.D. de Groot (1914-2006) maakte al duidelijk dat het Sinterklaasfeest een uitstekend opvoedingsinstrument is. Kinderen iets willen leren, en belonen met snoep en cadeautjes heeft het beste leerresultaat weten alle opvoeders al eeuwenlang. Sinterklaas is echter niet de opvoeder maar de ouders. De ouders misbruiken Sinterklaas om het arme kind onbewust in de racistische leerstellingen te onderwijzen: zwarte mensen zijn knechten, wordt er in het kinderhoofdje geprent. De Groot hield in 1949 dan ook een pleidooi voor een betere viering van het sinterklaasfeest.

Het Sinterklaasfeest afschaffen zoals R.Wereldsman voorstaat, zal waarschijnlijk te veel gevraagd zijn van het Nederlandse volk. Maar uw verslaggeefster is van mening dat een betere viering van het Sinterklaasfeest inderdaad een toenadering tussen voor en tegenstanders teweeg kan brengen. Indien men het Sinterklaasfeest als traditioneel opvoedkundig instrument in de huidige vorm van een Sint met zijn knechten zou willen behouden in onze multiculturele maatschappij, dan zou namelijk een zwarte Sinterklaas met witte Pieten niet verkeerd zijn. Per slot van rekening komt Sinterklaas uit Turkije en is dus een allochtoon volgens de Nederlandse begrippen. Ook volgens Nederlandse begrippen zijn allochtonen over het algemeen niet blank maar licht tot donker getint of zwart. Turkije was vroeger Ottomaans en van de Ottomanen is bekend dat ze ook witte christenslaven hadden. Dus een zwarte heilige uit Myra met witte Pieten als zijn knechten zou geschiedkundig helemaal niet zo verkeerd zijn en opvoedkundig zeker wat fatsoenlijker.

Inspiratie gehaald hier, hier en hier

donderdag 4 april 2013

Ben Kokmeeuw is verbijsterd.


Ben Kokmeeuw, de zelfbenoemde Joods-christelijke pastoor van de ons welbekende Wet-Jezus sekte, vermeldt vandaag op zijn website dat er in Den Haag een beerput van haat opgeweld is vanwege Bens Bijbelse geloof. Ben is hierover totaal verbijsterd, aldus Ben zelf. Ben had nooit verwacht dat er zo’n haat over Ben uitgestort zou worden toen Ben een reactie plaatste op de website van de weekkrant.nl naar aanleiding van een artikeltje over een moskee die luidsprekers op het dak geplaatst heeft om zo iedere vrijdag moslims op te kunnen roepen tot het gebed.

Wat heeft Ben Kokmeeuw nu precies gezegd dat deze onverwachte beerput van haat over Ben uitgestort werd? Ben zei enkel maar dat het te gek voor woorden is dat “moslims in onze democratie dagelijks, en dan nog liefst 5 keer per dag, mogen uitroepen via luidsprekers vanaf de minaret van de moskee, dat de koranafgod Allah de allergrootste "god" is en de crimineel Mohammed zijn profeet.”, aldus Ben.

Naar aanleiding van enkele hatelijke reacties hierop zegt Ben daarna ook nog fijntjes dat de oproep via de luidsprekers vanaf de minaret een “een discriminerende tekst (is) en promotie van een totalitair systeem met een afgod en een valse profeet, die struikrover, moordenaar, pedofiel en polygamist was.”

Daarmee heeft Ben deze reacties van een verzameling moslims en andere christenhaters vanuit Bijbels oogpunt toch zeer netjes weerlegd, aldus Ben, en Ben is dan ook totaal verbijsterd dat er een nieuwe stroom van hatelijke reacties volgt die maar aanhoudt. Ben Kokmeeuw wordt met tientallen Bijbelteksten om de oren geslagen en krijgt van alles te horen over het christelijke geloof. Ben kan zich niet verder verweren en er blijft hem dan ook niets anders over dan maar te zeggen dat deze Bijbelse teksten uit hun verband gerukt zijn en dat het Bijbels ideaal en de soms foute praktijk van christenen door elkaar gegooid worden. 

Ben heeft nog geprobeerd om het allemaal wat verder uit te leggen maar volgens Ben is dat maar “paarlen voor de zwijnen gooien”. En zoals het staat in Mattheus geef je wat heilig is niet aan de honden en dat wil Ben dus verder ook niet doen. De laatste redding voor Ben is dan ook om maar te gaan bidden en dat doet Ben dan ook intensief, aldus Ben Kokmeeuw op zijn website.

Volgens Ben lijkt het er steeds meer op dat we midden in de eindtijd zitten. Zoals uw verslaggeefster al eerder verteld heeft vermoedt Ben Kokmeeuw dat de Messias in 2017 terugkeert, en dat dan waarschijnlijk ten tijde van het Loofhuttenfeest. Alles wijst daarop volgens Ben, en deze beerput van haat die nu over Ben uitgespreid wordt heeft Bens geloof daarin enkel maar versterkt. Wat ze het groene hout aandeden, zullen ze zeker aan het dorre hout doen, aldus Ben. En aangezien men Ben nu meer aandoet dan het groene hout ooit aangedaan is kan het dus niet anders zijn dan dat de eindtijd nabij is. Ben Kokmeeuw gelooft daar heilig in.

Ben heeft over dit alles ook een reactie naar de Supreme Leider gestuurd, maar die reageert weer eens niet, aldus Ben. Dat is niet erg verwonderlijk want de Supreme Leider heeft het erg druk met het in de bres springen voor een snackbar. 

Snackbar ‘de Sport’ in Den Haag wordt namelijk met sluiting bedreigd vanwege de bouw van een groot sportcomplex en de twee eigenaressen, moeder en dochter, hebben geen andere locatie toegewezen gekregen en hebben ook geen financiële vergoeding ontvangen voor een verhuizing. De Supreme Leider is hierover erg verontwaardigd en heeft daarom raadsvragen gesteld over de sluiting. De Supreme Leider wil het wel heel duidelijk gesteld hebben dat het hiermee niet om een verkiezingsstunt gaat van de Partij. "De Partij komt op voor alle hardwerkende Nederlanders die door de overheid verkeerd worden behandeld en niet enkel voor snackbar ‘De Sport’", aldus de Supreme Leider. Moeder en dochter van de snackbar zijn ondertussen een petitie gestart. Ze hebben al meer dan drieduizend handtekeningen verzameld, waaronder die van de Supreme Leider die niet graag ‘De Sport’ van zijn patatje oorlog wil missen.

Ondertussen heeft het blogje van uw verslaggeefster de vorige week weer erg veel aanloop gehad. De analytics die op het blogje draaien gaven weer eens alarm dat het blogje plotseling toch wel erg veel gelezen werd en dat verwonderde uw verslaggeefster enigszins want ze had al een tijdje niets meer geschreven. Uw verslaggeefster heeft daarom het blogje weer even op slot gedraaid en is maar weer eens op onderzoek uitgegaan. Het was al snel duidelijk dat het blogje genoemd werd op een obscuur forum van rechtse makelij. Dat schijnt zo’n beetje schering en inslag te worden. Uw verslaggeefster wordt niet vergeten in de rechtse kerk. Vooral Sjors de Koning en Siem de Bom blijven haar vereren. 

Uw verslaggeefster heeft het even aangezien en heeft even getwijfeld of ze misschien zou moeten reageren maar de kinderlijke reacties die berichten en berichten lang aanhouden hebben haar al snel doen besluiten om dit forum maar te vergeten. Men gooit geen paarlen voor de zwijnen en men geeft wat heilig is niet aan de honden om maar met Ben Kokmeeuw en Mattheus te spreken. Ben en Mattheus hebben naar inzien van uw verslaggeefster hier helemaal gelijk in.

Het was de afgelopen dagen echter wel vermakelijk om te lezen hoezeer uw verslaggeefster nog vereerd wordt op de rechtse fora. Het is toch al een paar jaar geleden dat uw verslaggeefster afstand genomen heeft van het discussiëren op deze fora omdat de politieke situatie in Nederland haar steeds minder interesseert sinds ze de Braziliaanse nationaliteit aangenomen heeft. Maar de indruk die uw verslaggeefster destijds gemaakt heeft schijnt overweldigend geweest te zijn want haar naam en blogje worden steeds opnieuw aangehaald. De analytics die op het blogje draaien tonen dat herhaaldelijk aan ook al heeft uw verslaggeefster het schrijven op haar blogje danig beperkt.

Dit keer werden bovendien hele schrijfsels van uw verslaggeefster naar het betreffende forum gekopieerd en moest zelfs de arme Zacharias (Zack) Tabak te horen krijgen dat zijn Bijbelse spreuken als morbide verzinsels aangemerkt worden. Het is wel zeker dat de deelnemers op dit forum niet tot de elite van het Nederlandse volk behoren. 

Dit werd ook al snel duidelijk toen een niet nader aan te duiden dame er van beschuldigd werd uw verslaggeefster te zijn wat eigenlijk als beledigend ervaren werd door uw verslaggeefster gezien de vele opzichtige taalfouten die de desbetreffende dame maakt. Uw verslaggeefster heeft er, gezien de schrijfstijl, wel een sterk vermoeden van wie de desbetreffende dame is maar dat zal uw verslaggeefster binnenkort nog wel eens uit de doeken doen op haar blogje. Stay tuned.

Ook Zacharias (Zack) Tabak wil verder niets van het betreffende forum weten. Dat hem morbide verzinsels aangewreven zijn is geheel tegen Zacks zere been en dat toont Zack dan ook door enorm uit zijn slof te schieten tegen het forumgepeupel. “Ik haat de kring van slechte mensen, met wettelozen wil ik niet aan tafel. Ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij. Ze vergelden goed met kwaad, woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde. Gedraai, ik haat het, ik laat mij er niet mee in.”, aldus Zack Tabak.

En uw verslaggeefster kan niet anders doen dan Zack daarin gelijk te geven en te trachten hem te kalmeren. 

Inspiratie gehaald hier, hier en hier.


vrijdag 28 december 2012

Even bijpraten


Om het jaar uit te luiden zal uw verslaggeefster u even bijpraten over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

In de laatste verkiezingen heeft de partij van de Supreme Leider danig verloren. Van 24 zetels is de Partij Van Vreemden Vrij teruggevallen naar 15 zetels. Dat was een grote tegenvaller voor de Supreme Leider die zijn teleurstelling dan ook niet onder stoelen of banken stak. Volgens de Supreme Leider was zijn partij slachtoffer geworden van de politieke tweestrijd tussen de partij van Mark Flutte en de partij van Jacob Cohen. “Maar de kiezer heeft gesproken, het is niet anders”, zei de Leider die volhield dat de partij toch een goede campagne gevoerd had. "We hebben een goede campagne gevoerd, we hebben stevige debatten gevoerd. We waren ook heel herkenbaar als het gaat om de thema's; ik denk echt dat we voor een groot deel het slachtoffer zijn geworden van die enorme tweestrijd en dat veel mensen strategisch zijn gaan stemmen.", aldus de Supreme Leider.

Eén van de mensen die niet strategisch is gaan stemmen maar die toch bijgedragen heeft aan de neergang van de Partij Van Vreemden Vrij, is Ben Kokmeeuw geweest. Ben, de zelfbenoemde Joods-christelijke pastoor van de Wet-Jezus sekte, heeft namelijk blanco gestemd. Volgens Ben Kokmeeuw heeft het wel 4 verkiezingen geduurd voordat Ben eindelijk doorhad hoe hij blanco kon stemmen, maar nu Ben dat eenmaal doorheeft past Ben deze mogelijkheid bij elke verkiezing vol enthousiasme toe, dit tot schade en schande van de partij van de Supreme Leider. Ben Kokmeeuw vindt dat de Supreme Leider hem niet meer naar behoren vertegenwoordigt “gezien het totale gebrek aan enige interesse in de steun van christenen en onze Wet-Jezus lijn.”, aldus Ben Kokmeeuw.

Volgens Ben Kokmeeuw moet je zelf ontdekken dat je een stembiljet LEEG (dat  is volgens Ben: NIET ingevuld) in de stembus kunt doen. Op de stemcomputer staat onder de HERSTEL knop de stemknop BLANCO, dat voor de gemiddelde lezer al gauw overkomt als een tweede soort correctietoets. “Maar dat is niet zo”, aldus Ben, “als je op die knop drukt dan stem je blanco.” Ben legt dit allemaal nog maar eens gedetailleerd uit ten behoeve van de volgelingen van zijn Wet-Jezus sekte zodat de leden Ben ook daarin kunnen volgen.

Ben zou het prachtig vinden indien de blanco stemmen vertaald zouden worden naar lege zetels in de kamer maar een partij die dit voorstaat is nog niet op het Nederlandse politieke toneel verschenen want anders zou Ben natuurlijk op die partij stemmen en niet blanco. Vooralsnog ziet Ben de partij van de Supreme Leider nog niet equivalent aan lege zetels.

Ondertussen zijn de partijen van Mark Flutte en Jacob Cohen al weer een paar maanden gebroederlijk aan de macht in Nederland. Ondanks de enorme tweestrijd hebben beide partijen besloten om gezamelijk te gaan regeren want volgens hen was dit de wil van het volk. Dat is een beetje een vreemde gedachtegang want de mensen die op de partij van Mark Flutte gestemd hebben, hebben dit gedaan om de partij van Jacob Cohen van het regeren af te houden en de mensen die op de partij van Jacob Cohen gestemd hebben, hebben dit gedaan om de partij van Mark Flutte van het regeren af te houden. Maar de wegen van politici zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk en daarom zijn nu dus beide partijen eensgezind aan het regeren.

De beslissingen die door deze eensgezinde regering genomen zijn, zijn echter tot nu toe niet in het voordeel van de Nederlandse bevolking uitgevallen. De BTW wordt verhoogd, de belastingschijven worden verhoogd, er wordt op alles en nog wat bezuinigd en de pensioensleeftijd gaat omhoog. Dit alles heeft als gevolg dat de Nederlandse bevolking minder geld te besteden zal hebben en dat dus de consumptie zal verminderen. Dit zal natuurlijk fabrieken en winkels doen sluiten en dus werkeloosheid als gevolg hebben waardoor er weer minder geconsumeerd zal worden, er nog meer fabrieken en winkels zullen sluiten, er nog meer werkeloosheid komt en zo gaat het verder.

Uw verslaggeefster vindt de voorgenomen oplossingen van de regering daarom wat vreemd. Men zou juist zeggen dat nu, terwijl de rente op leningen van Nederland negatief is, Nederland zou moeten lenen om dit geld te investeren in de Nederlandse infrastructuur en de toekomst van het economische leven, dat de inkomstenbelasting tijdelijk verminderd zou moeten worden en dat ook de BTW op in Nederland gefabriceerde producten tijdelijk verminderd of afgeschaft zou moeten worden om de consumptie, en daarmee dus ook de Nederlandse werkgelegenheid, op peil te houden. Maar knappe koppen hebben anders beslist. De toekomst zal uitmaken of de huidige beslissingen van de regering goed uit zullen pakken.

In Forumland gaat het ook wat minder. Pim Krammers Forum van Vreemden Vrij is op sterven na dood en wordt alleen nog bevolkt door wat vreemde snoeshanen die onbegrijpelijke berichtjes plaatsen en natuurlijk Pim Krammer zelf. Pim is van plan om binnenkort het Forum om te zetten naar een blog maar Pims creatieve manier van schrijven kennende zal dat ook wel geen succes worden. 

Ook Jaaps nieuwe Forum, het Forum van de Kneuzen, is nog steeds geen succes. De enige trouwe kneuzen die geregeld op het forum verschijnen zijn Sjors de Koning en Sofie Rietje en natuurlijk J.P. (Jaap) Wante zelf onder verscheidene identiteiten die zo langzamerhand ontelbaar worden. En net als op Jaaps Forum van Racisten, wat nu op zwart staat, viert racisme en antisemitisme weer hoogtij op het Forum van de Kneuzen.

Er is ook een zekere Rebbe Mizrahi op het Forum van de Kneuzen verschenen die zich als een Israëlische wetenschapper voordoet maar die vrijwel meteen door de mand valt met een enorm domme opmerking. Rebbe Mizrahi vertelt ons namelijk dat “Al eeuwen voor Christus er een massa-slachting aangericht is onder de Amalakieten (sic) die nu als Poeriem gevierd wordt.”

Een ieder, en zeker iedere Israëliër, weet natuurlijk dat het Poerim feest niet gevierd wordt vanwege een massa-slachting onder de Amalekieten maar dat Poerim gevierd wordt ter gedachtenis van het feit dat de snode plannen van Haman om het Joodse volk uit te roeien, verijdeld werden door Ester die haar echtgenoot koning Xerxes (Ahasveros) op een listige manier van die plannen op de hoogte bracht waarna Haman en zijn zoons zelf ter dood gebracht werden. De Rebbe heeft waarschijnlijk de klok van het lezen van Parasjat Zachor gehoord, maar weet niet dat die klepel op de Sabbat voor Poerim hangt. Het vermoeden bestaat dan ook dat achter de identiteit van Rebbe Mizrahi Jaap zelf weer schuil gaat zoals we dat al van J.P. (Jaap) Wante gewend zijn, temeer sinds Jaap onder zijn potsierlijke identiteit van ‘Vrijheid’ even later ook nog de blunder maakt om ons wijs te willen maken dat het Chanoekafeest ter gedachtenis van de vernietiging van de Samaritanen gevierd wordt.

Ondertussen gaat de vete tussen Annie Kwallinga en Jaap Wante verder. Deze vete is op een vreemde manier tot stand gekomen. Annie had namelijk een stichting opgericht ten behoeve van Joodse Tweede Werelds oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden en J.P. (Jaap) Wante was vreemd genoeg een adviseur van die stichting geworden. Toen Annie echter in de gaten kreeg dat Jaap  Wante ook de gangmaker was achter het racistische en antisemitische Forum van Racisten, was het gauw afgelopen met Jaaps adviseurschap. Jaap kon dat niet verkroppen en begon daarom Annie Kwallinga op allerlei manieren het leven zuur te maken. Jaap schold Annie uit bij de Jumbo toen Jaap haar daar tegen kwam, Jaap noemde Annie hare burgerlijke laagheid en dikzak en zette rare verhalen over Annies afkomst op zijn Forum van Racisten en Jaap maakte zelfs een speciale website over Annie waarop allerlei smaad over Annie verkondigd werd, natuurlijk wel onder een aangenomen identiteit zoals we dat van J.P. (Jaap) Wante gewend zijn.

Annie heeft zich niet bedacht en heeft onmiddellijk aangifte bij de politie gedaan. De officier van Justitie heeft het in beraad om Jaap aan te klagen maar ondertussen werd Jaaps Forum voor Racisten, wat ondertussen verworden was tot een Forum ter belediging van Annie Kwallinga, gesloten door klachten van Annie en justitie bij de Duitse provider van Jaap. Jaap opent daarop het Forum van de Kneuzen en maakt Profano weer actief maar het verloop daarvan en de ruzie tussen Jaap en Siem de Bom heeft u in een vorig verslag kunnen lezen.

Annie heeft echter ook hulp gekregen van de rancuneuze Siem de Bom die Annie in een uitgebreide email vertelt onder welke identiteiten Jaap zich op het Forum van de Kneuzen manifesteert. In hetzelfde berichtje vertelt Siem ook dat Jaap een gevaarlijke psychopaat maar geen detective is, dat Jaap ook dromen uitlegt en dat Jaap krankzinnig is. Annie Kwallinga plaatst deze informatie met dank op haar website, maar wel anoniem zodat niemand weet dat het Siem de Bom is die haar dat allemaal verteld heeft. Siem brengt Annie ook op de hoogte van het blogje van uw verslaggeefster maar stelt voor alle duidelijkheid wel even dat hij niet uw verslaggeefster is. Uw verslaggeefster kan die informatie beamen. 

Ondertussen heeft Annie Kwallinga ook een berichtje achtergelaten op het blogje van uw verslaggeefster met verwijzing naar haar eigen site en met verdere informatie over Jaap. Annie zegt in haar berichtje dat moraal, ethiek, eerlijkheid en fatsoensprincipes Jaap volkomen vreemd zijn. Uw verslaggeefster heeft deze informatie als ter kennisgeving aangenomen.

Ook Zacharias (Zack) Tabak heeft de strubbelingen tussen Annie en Jaap gevolgd en het bevalt hem allemaal niets. Zack Tabak heeft daarom laten weten dat hij even de volgende raad aan Annie en Jaap wil geven: “U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt.”

Onze Zack Tabak heeft het allemaal heel goed door.

Inspiratie gehaald hier, hier en hier

maandag 22 oktober 2012

Gerommel op rechts


Het is al weer enige tijd geleden dat uw verslaggeefster iets van zich heeft laten horen. Daar waren verscheidene redenen voor. De kleine vroeg veel aandacht, de verbouwing van ons zomerhuis nam veel tijd in beslag en er waren nog wat andere persoonlijke redenen. Daardoor was er wat minder enthousiasme bij uw verslaggeefster om haar blog bij te houden. Maar we zijn nu bijna een jaar verder en de kleine is wat groter geworden, de verbouwing van ons zomerhuis is min of meer af en een recente drukte op haar blogje deed de interesse van uw verslaggeefster voor de gebeurtenissen in Nederland weer wat opbloeien.

De analytics die op haar blogje draaien gaven namelijk een paar dagen geleden een signaal dat er plotseling een verhoogde belangstelling voor haar blogje was. Aangezien het niet helemaal duidelijk was waarom het blogje zo in de belangstelling stond heeft uw verslaggeefster haar blogje maar even op slot gedraaid om in de tussentijd uit te zoeken wat er precies aan de hand was. Dat is ondertussen duidelijk geworden en nu is het blogje dus weer toegankelijk voor iedereen.

Het bleek namelijk dat het blogje van uw verslaggeefster genoemd werd op een obscuur forum genaamd ‘Forum voor de Kneuzen’ en dat er van dit forum gelinked werd naar het blogje van uw verslaggeefster. Verscheidene mensen hebben op die link geklikt, velen zelfs vaker dan 1 keer en sommigen kwamen op de blog via Google met als zoekargument de naam van uw verslaggeefster, vandaar de verhoogde activiteit op het blogje gedurende enkele dagen.

Nader onderzoek toont aan dat dit Forum voor de Kneuzen grotendeels bezocht wordt door mensen die in de afgelopen jaren van het ‘Forum van de Vreemden Vrij’ verwijderd zijn vanwege rechts extremisme, trollen, schelden, antisemitisme, revisionisme en wat verder door de samenleving niet geaccepteerd wordt. Pim Krammer van het Forum van de Vreemden Vrij is daar gelukkig heel consequent in en verwijdert ogenblikkelijk forumleden die zich hier aan schuldig maken. Onder leiding van JP (Jaap) Wante hebben sommigen van dit uitschot, namelijk Sofie Rietje en Sjors de Koning, nu dus het Forum voor de Kneuzen opgezet. Sofie en Sjors zijn beiden de moderators terwijl Jaap zelf onder de identiteiten van Admin, Vrijheid, DeSmid, Vriend, Lakki Smit, en nog vele andere nicks zijn bijdragen levert.

JP (Jaap) Wante had eerder nog een ander Forum in beheer waar uw verslaggeefster ook wel eens over geschreven heeft, namelijk het Forum van Racisten of ook wel ‘Jaaps Forum’ genoemd, wat even verdwenen was maar wat het afgelopen jaar terugkwam als het Noordland forum waar, als alter-ego's van Jaap, verscheidene neonazi’s en antisemieten een podium hadden en waar natuurlijk ook Sjors de Koning, die op het Forum voor de Vreemden Vrij door kapitein Zwartkruis als een felle antisemiet ontmaskerd was, geregeld te vinden was. Maar Jaaps antisemitische Noordland forum was van de ene op de andere dag verdwenen en het blijkt dat dit te danken was aan een klacht van een zekere Annie Kwallinga waardoor het Noordland Forum tot Jaaps grote verrassing en schande plotseling door de autoriteiten op zwart gezet werd. Jaap is van zijn bijstandsuitkering nog steeds de boete en de schadevergoeding aan Annie bij elkaar aan het sparen.

Door Annie Kwallinga hebben we ook een wat betere beschrijving gekregen van JP (Jaap) Wante dan al aan ons bekend was. In een ontroerend verhaal op haar blogje vertelt Annie namelijk dat ze Jaap ontmoet heeft met onverzorgd wit/grijs haar en een even onverzorgde wit/grijze baard en met smoezelige, vuile kleding. Verder vertelt Annie dat Jaap in een huurwoning van de woningcoöperatie leeft (woningcoörporatie noemt Annie dat in haar eenvoud) en dat die woning op de nominatie staat om te worden afgebroken. Jaap vertelt ook aan iedereen die het horen wil dat hij en zijn levensgezellin (die, zoals we allemaal weten, een lid van de matriarchale Hoppie stam is en ook erg hups is) van de bijstand moeten leven, aldus Annie. Het gaat dus van kwaad tot erger met Jaap. Jaap blijkt een grote mislukking te zijn, de schande van zijn ouders. Dat zal onze trouwe lezers echter in het geheel niet verrassen aangezien verscheidene feiten uit het leven van de 57 jarige Jaap Wante daar al op wezen. Feiten die in de loop der jaren al door uw verslaggeefster hier op haar blogje zijn beschreven.

Jaaps Forum voor de Kneuzen is nog geen groot succes. Er zijn in totaal 22 actieve leden. Tot zover zijn er in totaal 3470 berichten geplaatst waarvan 2910 door Sofie Rietje, Sjors de Koning en Jaap Wante (onder de identiteit van ‘Vrijheid’). 84 procent van het aantal berichten is dus geplaatst door de 3 oprichters van het Forum voor de Kneuzen en dan rekenen we de andere identiteiten van Jaap zoals Admin en DeSmid nog niet eens mee. Er waren meer actieve leden maar sommigen hebben vrijwillig afscheid genomen, zoals Gajus Keizer die afscheid nam omdat Sjors de Koning antisemitische berichten begon te plaatsen, en anderen zijn onvrijwillig op non-actief gesteld zoals Siem de Bom die ruzie kreeg met Jaap Wante.

Die ruzie tussen Siem en Jaap liep hoog op, zelfs zo hoog dat Siem de Bom in zijn kwaadheid een enorme spelfout maakte in zijn allerlaatste bijdrage op het Forum van de Kneuzen. Dat is niets voor Siem want Siem de Bom is over het algemeen gesproken altijd zeer alert op de spelling.

De ruzie verplaatste zich zelfs naar een ander forum van Jaap genaamd Profano. Het oorspronkelijke Profano was een forum waar iedereen alles kon zeggen zonder dat er in gestreept werd en zonder dat er forumleden verbannen werden. Men noemde dat het toppunt van vrije meningsuiting, iedereen kon alles zeggen over alles en iedereen zonder enige censuur vooraf en zonder enige censuur achteraf. Maar deze vrije meningsuiting kwam over het algemeen neer op wat gescheld tegen de samenleving , tegen de politiek en tegen wat linkse Nederlanders. Er zat geen diepte in het forum. Het mag dan ook geen wonder heten dat dit forum een vijftal jaren geleden een stille dood stierf. Jaap Wante was 1 van de leden van de administratie van dit forum onder het pseudoniem van Lakki Smit.

Een paar maanden geleden had Jaap echter besloten om dit Profano forum nieuw leven in te blazen maar ook dat bleek geen succes. Het begon zelfs tegen Jaap te werken omdat Siem de Bom, in de hoedanigheid van Vincent van Gogh, na de ruzie op het Forum voor de Kneuzen Jaap op allerlei manieren uit begon te schelden op Profano. Jaap is een opgeblazen kikker en heeft een fiets met drie wielen vanwege Jaaps grote gewicht, aldus Siem. Siem begon zelfs allerlei gebeurtenissen uit Jaaps verleden op te graven en met sarcastisch commentaar op het forum te plaatsen. Zelfs fotootjes van Jaap werden met beledigend commentaar op Profano geplaatst. Als admin kon Jaap daar helemaal niets tegen doen. Het motto van Profano was namelijk dat er niets, maar dan ook helemaal niets, gecensureerd mocht worden en dat iedereen alles mocht zeggen wat hij wilde zeggen, inclusief beledigingen die als toppunt van vrije meningsuiting beschouwd werden door de Profano leden. Dus Jaap kon niets van de beledigingen schrappen en kon Siem de Bom niet van het nieuwe Profano verbannen zonder zijn eigen principes te grabbel te gooien. Ten einde raad heeft Jaap het Profano forum toen maar op zwart gezet want het werd hem allemaal wat teveel.

Omdat Jaap Wante en Sjors de Koning altijd in de veronderstelling hadden verkeerd dat Siem de Bom een rechtse medestander was, viel hun dit erg tegen van Siem. Nadat Jaap Profano gesloten had en Siem van het Forum voor de Kneuzen verbannen had begon Jaap daarom heftig tekeer te gaan tegen Siem op het Forum voor de Kneuzen. Siem kan natuurlijk niets meer terugzeggen. Jaap vindt Siem een verrader en beschuldigt Siem er van dat hij in Brazilie woont en Jaap plaatst ook een foto van Siem. Sofie Rietje vindt het een afschuwelijke foto en een heel verschil met de foto die Siem zichzelf als avatar op het Forum had aangemeten die ze eerst wel mooi vond maar waar ze nu niet meer tegen kan. 

Jaap Wante geeft zelfs het adres van Siems website waaruit blijkt dat Siem een streng calvinistische onderwijzer is die in een voorstadje van Sao Paulo woont en die vloeiend Braziliaans schrijft. Even later beschuldigt Jaap Siem er ook van dat hij Kapitein Zwartkruis is en nog even later zegt Jaap zelfs dat Siem uw verslaggeefster is. Het blijkt dus dat Jaap danig overstuur is en niet meer zuiver denken kan. Om Jaap nog wat verder overstuur te krijgen probeert Siem even later om zich onder de naam van uw verslaggeefster op het Forum van de Kneuzen te registreren met het emailadres van Pim Krammer. Pim Krammer doorziet dat echter en drukt niet op de link in zijn email.

Sjors en Sofie gaan er nog even op door en vinden Siem een cybercrimineel en Pim  Krammer dom. Sjors hoopt ook dat Siem in de cel belandt. Sjors en Sofie verheugen zich erover dat Jaap Wante eindelijk Siem de Bom ontmaskerd heeft als een verrader, als een Braziliaanse onderwijzer en als een AFA. Siem is helemaal niet rechts volgens Sjors en Sjors schaamt zich er dan ook voor dat hij Siem op andere fora altijd als een rechtse medestrijder beschouwd heeft. Ook volgens Sjors de Koning is Siem een verrader.

Nu u weer een beetje op de hoogte bent wat er gebeurt in rechts forumland zullen we dit verslag maar weer zoals gewoonlijk afsluiten met commentaar van Zacharias Tabak (Zack Tabak) die voor elk gebeuren altijd wel een toepasselijke Bijbelse spreuk heeft, zo ook ditmaal. “Voor beschimpingen, hoogmoed, verraad van een geheim en een slinkse streek maakt elke vriend zich uit de voeten”, aldus Zack Tabak.

Inspiratie gehaald hier, hier, hier en hier

zondag 13 november 2011

Verschillen van inzicht

Na langdurige problemen bij haar blog provider, die het schrijven van nieuwe stukjes onmogelijk maakten, heeft uw verslaggeefster besloten om van provider te veranderen. Ze heeft zoveel mogelijk berichten van haar oude blog overgezet naar de nieuwe provider maar er missen er nog enkele van 2011 die hopelijk op een later tijdstip alsnog beschikbaar gemaakt kunnen worden wanneer de problemen bij haar oude provider opgelost zijn.

Vanzelfsprekend is er de afgelopen tijd veel gebeurd waar uw verslaggeefster over had kunnen schrijven maar we zullen ons vooralsnog beperken tot de vermelding dat, niet geheel verrassend,  JP (Jaap) Wante zijn ware neo-nazistische gezicht heeft getoond op zijn nieuwe Noordland Forum en dat het Forum Van de Vreemden Vrij een anti-Supreme Leider koers is gaan varen.

Omdat Jaaps Forum nu geheel beperkt is tot enkel maar saaie bijdragen van de alter-ego’s van JP (Jaap) Wante zelf is dat Forum niet interessant meer voor onze lezers dus zullen we daar verder geen aandacht meer aan besteden.

Het Forum van de Vreemden Vrij van Pim Krammer zal door uw verslaggeefster natuurlijk nog wel met een kritisch oog gevolgd worden maar aangezien op dit Forum,  wel geheel verrassend, het verstand het grotendeels van de emotie gewonnen heeft (een enkele uitzondering zoals Sjors de Koning en Gajus Keizer daargelaten) zal er wel minder over de gebeurtenissen te schrijven zijn.

De meest interessante persoonlijkheid van het Forum, kapitein Zwartkruis, is onverwacht verdwenen. Aangezien de kapitein al behoorlijk oud was (81) zou het wel eens zo kunnen zijn dat hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft in welk geval we hopen dat hij beschermd mag worden van het kwade. Indien de kapitein zich nog wel onder ons bevindt dan hopen we dat hij de sterkte terug mag krijgen om ons nog langere tijd van zijn stukjes te laten genieten.

Ben Kokmeeuw, de zelfbenoemde Joods-christelijke pastoor van Wet-Jezus sekte, blijft natuurlijk overtuigd van zijn eigen grote gelijk zoals Ben ons nog steeds elke dag laat weten op de webite van zijn sekte.  Ben heeft geen ruimte voor anders denkenden, niet voor moslims en ook niet voor anders-denkende christenen die volgens Ben geen christenen maar christen-lijken zijn.

Vooral het geloof van de Immanuelgemeente in Alblasserdam is Ben Kokmeeuw een doorn in het oog en op de website van de wet-Jezus sekte laat Ben dit ook duidelijk blijken (voor wie niet weet waar Alblasserdam ligt, het ligt ergens in de provincie Zuid Holland). De Immanuelgemeenteleden geloven namelijk dat de christelijke messias een mens was die nu aan de rechterhand van God zit. Ben zelf houdt vast aan de geloofsbelijdenis van Nicea dat de christelijke messias God zelf was en wil van geen ander geloof weten. Al dat andere is maar ‘dwaalleer’ aldus Ben.

In de reacties geeft Piet te Meijer Ben Kokmeeuw groot gelijk en hij snapt niet dat de Immanuelgemeenteleden zulke ‘verdraaiingen’ kunnen bezigen. Ben geeft toe dat hij ook niet weet waarom men zich zo laat misleiden. Het zou toch duidelijk moeten zijn dat drie hetzelfde als één is, vooral als men denkt aan ijs, water en stoom dat toch allemaal H2O is. 

Ben gelooft dus dat de messias eigenlijk een ‘fase’ van God is. Ben zegt ook dat het niet God was die aan het kruis stierf maar de messias als zichtbare verschijning van God. Dat is zoiets van dat niet het water smelt, maar het ijs. Het ijs wordt dan water en zo werd ook de messias God, volgens Ben.

Maar deze twist bestaat natuurlijk al eeuwen lang, al vanaf het concilie van Nicea, en na verloop van tijd ging de gedachtengang, die Ben Kokmeeuw ook heeft, overheersen. Deze gedachtengang overheerst nu nog nog steeds, voornamelijk omdat de meeste andersdenkenden over verloop van tijd uitgemoord zijn.

Op 9 november werd ook de kristallnacht weer herdacht. Met deze herdenking wil de Joodse gemeenschap het signaal afgeven dat we alert moeten blijven en dat er in Nederland nooit meer plaats mag zijn voor antisemitisme en racisme. 

Ook Ben besteed aandacht aan de herdenking op de site van de wet-Jezus sekte. Volgens Ben waren er toch zeker zo’n 30 mensen uit de wet-Jezus sekte aanwezig bij de herdenking, velen daarvan met een vlag van de Israelische staat om de Joodse broeders een hart onder de riem te steken. Nu is daar natuurlijk niets op tegen zolang men maar niet uitgaat van een puur Joodse staat wat impliciet weer een soort racisme zou zijn die de circa 20 procent Arabische Israeliers zou treffen. Dat soort staat heeft geen overlevingskans.

In de reacties valt de tirade van een zekere Cornelia op.  Cornelia (dat betekent ‘de gehoornde’) merkt op dat ze weigert Islam als godsdienst te zien omdat ‘ze’ (Islam dus) alles willen controleren.

“Want”, zegt Cornelia, “als je ‘ze’ de weg vraagt dan willen ‘ze’ weten wat je daar gaat doen”. Volgens Cornelia willen ‘ze’ zelfs weten “wat je zegt, wat je eet en wat je schijt”. Dit ziet Cornelia als bewijs dat ‘ze’  helemaal niet geintegreerd zijn want normale Nederlanders willen nooit weten wat je schijt. 

Aanhangers van de Islam zijn ook nooit op tijd, aldus Cornelia, want ze houden zich niet aan afspraken . Ze hoopt dan ook dat het nieuwe boek van de Supreme Leider veel succes zal boeken.

Een zekere Vinny Cent vraag Cornelia (dat betekent dus ‘de gehoornde’) wat ze precies bedoelt met ‘ze’. 

Cornelia antwoordt daarop dat elke moslim een islamiet is. Dat wil volgens Cornelia dan zeggen dat ze hun ideologie als de beste en nota bene zelfs als superieur beschouwen. Men moet volgens haar voor de gein maar eens even in Saoedi Arabie gaan kijken, dat zijn allemaal moslims die islamieten zijn die hun ideologie als superieur beschouwen. Cornelia begrijpt daar helemaal niets van en ze vindt dat we zoiets in ons land absoluut moeten voorkomen.

Zacharias (Zack) Tabak hoort het allemaal maar lijdzaam aan en heeft zo zijn eigen gedachten. “Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd”, aldus Zack Tabak.

Inspiratie gehaald hier en hier